Herre-tour 2014


Første spilledag er tirsdag den 8. april 2014 såfremt greens og teesteder er åbne. Sidste spilledag er tirsdag den 7. oktober 2014 og sæsonen indeholder således 26 spilledage.

Turneringsform
Der spilles Stableford i alle fire rækker:

  • A-rækken: Handicap +8,0 – 11,9
  • B-rækken: Handicap 12,0 – 15,9
  • C-rækken: Handicap 16,0 – 19,9
  • D-rækken: Handicap 20,0 – 54,0

Man forbliver i den samme række sæsonen igennem, selvom man passerer en handicap-grænse. Det er handicap ved indmeldelsen i 2014, der bestemmer hvilken række man spiller i hele sæsonen.

Antal tirsdagsrunder

Der er ikke noget loft over antallet af tirsdagsrunder, dog kan der kun spilles en gyldig runde hver tirsdag. Månedsturneringer tæller med på HERREKLUBTOUREN 2014.

De 10 runder med den bedste score tæller til det samlede resultat. Se i øvrigt nedenfor under ”bane”.

 

Tidsreservation

Tidsreservation kan kun ske i Golfbox 14 dage før spil med særlig adgang for herreklubmedlemmer i perioderne 8.00 – 9.50 og 12.30 – 16.50. Uden for disse tidsrum gælder den elektroniske boldrende i Golfbox også for herreklubmedlemmer. Der er således fortrinsret for herreklubmedlemmer i disse perioder, MEN den lukkede tidsbestilling for herreklubmedlemmer gælder kun til senest tre kalenderdage før kl. 00:01, dvs. der er åben for alle efter lørdag kl 00:01.

Kontingent

Forudsætningen for at spille på HERREKLUBTOUREN 2014 er, at kontingentet er betalt, og turneringsledelsen har modtaget indmeldelsen med alle nødvendige oplysninger som medlemsnummer, handicap, telefonnummer og e-mail (se hjemmesiden)

EDS og tællende turnering

Runderne på HERREKLUBTOUREN 2014 er så vidt muligt tællende. Dette sker ved at alle herreklubmedlemmer om muligt spiller EDS om tirsdagen, dvs. det er en betingelse for deltagelse på HERREKLUBTOUREN 2014, at der spilles EDS hvis der er mulighed for det.

Markør

Markøren skal være medlem af Herreklubben.

Scorekort

Alle der har påbegyndt en runde om tirsdagen anmodes om at aflevere scorekort i Herreklubbens postkasse i herrernes omklædningsrum umiddelbart efter runden. Hvis selvregulering foretages senere/hjemmefra anbefales det, at der skrives et ekstra scorekort. Undgå diskvalifikation og udfyld alle felter på scorekortet. I startnummer-felt anføres den række der spilles i.

Selvregulering

Der er tvungen EDS hver tirsdag, hvis det er muligt, og Herreklubmedlemmer SKAL foretage selvregulering i Golfbox. Selvregulering bedes foretaget umiddelbart efter runden og bedes senest været effektueret (godkendt af markør) onsdag kl. 23.59 i samme uge. Der selvreguleres ikke ved månedsturnering. Handicapudvalget (sekretariatet) foretager løbende kontrol af selvregulering. Alle i præmierækken på HERREKLUBTOUREN 2014 vil få kontrolleret scorekort- arkivet for regulering til resultaterne på HERREKLUBTOUREN 2014.

Bane

HERREKLUBTOUREN 2014 afvikles i perioden 8. april – 7. oktober over 18 huller fra teested 58 (gammel ”gult” teested) på Værløse Golfklubs bane. Ved månedsmatcher vil scoren tælle, selvom der spilles fra andet teested. I tilfælde af annonceret banelukning, vil en golfrunde samme dag på banerne Skovlunde-Herlev, Hillerød eller Mølleåen kunne tælle med på HERREKLUBTOUREN 2014. Scorekort afleveres også i dette tilfælde samme dag i Herreklubbens postkasse i herrernes omklædningsrum i Værløse.

Banearbejde, midlertidige greens

Banearbejde kan medføre, at der i løbet af runden spilles til enkelte midlertidige greens (vintergreens). For at opnå en score på hullet skal der puttes ud. Orienter dig i klubhuset omkring banearbejde og mulighed for handicapregulering.

Banearbejde, lukket hul

Banearbejde kan medføre, at et hul er lukket. Er det tilfældet går man videre og noterer 2 point. Er hullet åbent skal det spilles. Vi tager således ikke hensyn til, at der i løbet af dagen kan være forskellige betingelser, og spiller således til enhver tid banen, som den fra golfklubbens side er sat op. Hvis et hul er sprunget over efter denne regel kan der selvfølgelig ikke ske handicapregulering. Orienter dig i klubhuset omkring banearbejde og mulighed for handicapregulering.

Golfreglerne

Der spilles efter Golfreglerne som godkendt af R&A Rules Limited. En særlig undtagelse på herredagen er, at det ikke er tilladt at gå tilbage og slå en ny bold, såfremt golfreglerne havde tilladt at slå en provisorisk. Slå derfor altid en provisorisk bold i tvivlstilfælde.

Eclectic scorekort

En sideturnering på HERREKLUBTOUREN 2014, jf. separat opslag.

Resultat

Resultat og kriterier ved pointlighed på HERREKLUBTOUREN 2014:

  1. Den bedste placering gives til den spiller med flest stablefordpoint i alt i de max. 10 runder, som tæller med til resultatet.
  2. Ved lighed i stablefordpoint vinder den spiller med den bedste seneste runde, hvor spillerne har spillet samme dag.
  3. Ved fortsat lighed vinder den spiller med det laveste handicap den 7/10 2014 (før den evt. spillede runde).

 

Tourledelsen

Alle tvivlstilfælde forelægges tourledelsen, der er den højeste myndighed for HERREKLUBTOUREN 2014, hvor alle afgørelser er inappellable.

Tourledelsen består af:

Alle ønskes  en god HERREKLUBTOUR 2014

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.