Herreklub årsmøde 2018


Informationsmøde om Herreklubben, 21. marts kl 19:00  til 21:00 i Cafeen.

Der indledes med en general introduktion af Herreklubben rettet mod nye medlemmer. Herefter overgår vi til det ordinære årsmøde med nedenstående dagsorden. Er der noget du gerne vil have taget op, så send et forslag til jma@herreklub.dk

  • Valg af dirigent
  • Beretning om den afsluttede sæson
  • Fremlæggelse af regnskab for sæsonen
  • Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
  • Forslag til medlemskontingent for næste sæson
  • Fremlæggelse af bestyrelsens planer for næste sæson
  • Sommerturen 2018
  • Forslag fra medlemmerne
  • Eventuelt

Sædvanen tro, vil Herreklubben være vært ved en lille forfriskning.

Regnskab for 2017 findes her:

Herreklubben Regnskab 2017

Herreklubben Specs 2017

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.