Herreklub Tour 2024


Første spilledag er tirsdag den 2. april 2024. Sidste spilledag er tirsdag den 1. oktober 2024.

Turneringsform

Der spilles i fem rækker:

E-rækken: Handicap -7,9

A-rækken: Handicap 8,0 – 12,9

B-rækken: Handicap 13,0 – 17,9

C-rækken: Handicap 18,0 – 22,9

D-rækken: Handicap 23,0 – 54,0

Man forbliver i den samme række sæsonen igennem, selvom man passerer en handicap-grænse.

Det er handicap ved sæsonstart i 2024, eller når man spiller sin første runde, alt efter

administratorens registrering, der bestemmer hvilken række man spiller i hele sæsonen.

Spillerne får noteret deres stableford score, i E-rækken spilles der dog netto-slagspil. Med dette

udgangspunkt kæmpes om placeringer i ens gruppe for den pågældende tirsdag. Placeringspoint

gives således:

Alle der afleverer scorekort får mindst 1 point.

Ved lighed deles pointene og placeringerne. Som eksempel vil en tredelt første plads give

(21+18+16)/3=18,33.

Målet med disse regler er, at man kæmper om placeringer med ens bane- og vejrforhold.

Antal tirsdagsrunder

Der er ikke noget loft over antallet af tirsdagsrunder, dog kan der kun spilles én gyldig runde hver

tirsdag. Månedsturneringer tæller med på HERREKLUBTOUREN 2024. Hvis man deltager i

månedsmatchen på en tirsdag, er det denne runde, der tæller til touren og eclectic.

De 10 runder med den bedste placering tæller til det samlede resultat. Se i øvrigt nedenfor under

”bane”.

Særligt når der er månedmatch

Når der er månedsmatch deltager både de deltagende i månedsmatchen og dem, der har spillet om

formiddagen, i dagens runde.

Ved månedsmatcherne i 2024 er det besluttet, at der spilles med 7/8 handicap. Dem der spiller om

formiddagen får derfor også reguleret deres score, så den registreres med 7/8 handicap.

Du skal registrere din score som normalt. Reguleringen foretages af administratoren. For at gøre

det nemt for administratoren, så reguleres formiddagens scorer ved at tage den opnåede score og

fratrække 1/8 af tildelte slag.

Hvis en spiller fx opnår en score på 35 point og har 22 slag på banen, så regnes dagen score ud

sådan:

+35 – 22*1/8 = 32,25, som rundes ned til 32 point.

Tidsreservation

Tidsreservation kan kun ske i Golfbox 14 dage før spil med særlig adgang for herreklubmedlemmer

i perioderne 8.00 – 9.50 og 12.30 – 16.50. Uden for disse tidsrum gælder den elektroniske

boldrende i Golfbox også for herreklubmedlemmer. Der er således fortrinsret for

herreklubmedlemmer i disse perioder, MEN den lukkede tidsbestilling for herreklubmedlemmer

gælder kun til senest tre kalenderdage før kl. 00:01, dvs. der er åben for alle efter lørdag kl 00:01.

Kontingent

Forudsætningen for at spille på HERREKLUBTOUREN 2024 er, at kontingentet er betalt, og

turneringsledelsen har modtaget indmeldelsen med alle nødvendige oplysninger som

medlemsnummer, , telefonnummer og e-mail (se hjemmesiden)

Scoreregistrering og tællende turnering

Runderne på HERREKLUBTOUREN 2024 er så vidt muligt tællende. Det er en fælles forståelse

blandt Herreklubbens medlemmer, at der scorerne registreres i Golfbox, så handicap bliver

reguleret om tirsdagen, når det er muligt.

Markør

Markøren skal være medlem af Herreklubben.

Scorekort

Alle der har påbegyndt en runde om tirsdagen anmodes om at aflevere scorekort i Herreklubbens

postkasse i herrernes omklædningsrum umiddelbart efter runden. Undgå diskvalifikation og udfyld

alle felter på scorekortet. I rækkefeltet anføres den række der spilles i.

Bane

HERREKLUBTOUREN 2024 afvikles over 18 huller fra valgfrit teested på Værløse Golfklubs bane.

Ved månedsmatcher vil beslutter turneringsledelsen, hvilket teested, der anvendes

Banearbejde, midlertidige greens

Banearbejde kan medføre, at der i løbet af runden spilles til enkelte midlertidige greens

(vintergreens). For at opnå en score på hullet skal der puttes ud. Orienter dig i klubhuset omkring

banearbejde og mulighed for handicapregulering.

Banearbejde, lukket hul

Banearbejde kan medføre, at et hul er lukket. Er det tilfældet går man videre og noterer 2 point. Er

hullet åbent skal det spilles. Vi tager således ikke hensyn til, at der i løbet af dagen kan være

forskellige betingelser, og spiller således til enhver tid banen, som den fra golfklubbens side er sat

op. Hvis et hul er sprunget over efter denne regel kan der selvfølgelig ikke ske handicapregulering.

Orienter dig i klubhuset omkring banearbejde og mulighed for handicapregulering.

Golfreglerne

Der spilles efter Golfreglerne som godkendt af R&A Rules Limited. En særlig undtagelse på

herredagen er, at det ikke er tilladt at gå tilbage og slå en ny bold, bortset fra i E-rækken, der

spiller slagspil, såfremt golfreglerne havde tilladt at slå en provisorisk. Slå derfor altid en

provisorisk bold i tvivlstilfælde.

Eclectic scorekort

En sideturnering på HERREKLUBTOUREN 2024, jf. separat opslag.

Resultat

Resultat og kriterier ved pointlighed på HERREKLUBTOUREN 2024:

  1. Den bedste placering gives til den spiller med flest placeringspoint i alt i de max. 10 runder, som tæller med til resultatet.
  2. Ved lighed i placeringspoint vinder den spiller med den bedste seneste runde, hvor spillerne har spillet samme dag.
  3. Ved fortsat lighed vinder den spiller med det laveste handicap ved starten af touren

Præmier

Antallet af præmier fordeles mellem grupperne afhængigt af, hvor mange spillede runder der er i

hver gruppe.

Tourledelsen

Alle tvivlstilfælde forelægges tourledelsen, der er den højeste myndighed for HERREKLUBTOUREN 2024, hvor alle afgørelser er inappellable.

Tourledelsen består af:

• Søren Jonasen – 2526 5018 (sj@herreklub.dk)

• Jan Martinussen – 23397127 (jma@herreklub.dk)

Alle ønskes en god HERREKLUBTOUR 2024

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.