Herreklub-tour 2019 2


Første spilledag er tirsdag den 2. april 2019 såfremt greens er åbne. Sidste spilledag er tirsdag den 8. oktober 2019.

Resultater fra tirsdag den 25. juni tæller ikke til touren, da vi spiller venskabsmatch med Møllemændene.

Turneringsform
Der spilles i fem rækker:

 • Eliterækken: Handicap +8,0 – 4,5
 • A-rækken: Handicap 4,6– 12,4
 • B-rækken: Handicap 12,5 – 16,9
 • C-rækken: Handicap 17,0 – 20,0
 • D-rækken: Handicap 20,1 – 54,0

Man forbliver i den samme række sæsonen igennem, selvom man passerer en handicap-grænse. Det er handicap ved indmeldelsen i 2019, der bestemmer hvilken række man spiller i hele sæsonen.

Der er i år nye regler for pointgivning. Spillerne får noteret deres stableford score. Med dette udgangspunkt kæmpes om placeringer i ens gruppe for den pågældende tirsdag. Placeringspoint gives således:

Alle der afleverer scorekort får mindst 1 point.

Ved lighed deles pointene og placeringerne. Som eksempel vil en tredelt første plads give (21+18+16)/3=18,33.

Målet med denne ændring er, at man kæmper om placeringer med ens bane- og vejrforhold.

Det viste sig i 2018, at vinderscoren for de enkelte tirsdage svingede fra 31 til 43 point, mens gennemsnitsscoren svingede fra 23 til 35 point afhængigt af vejr og baneforhold.

De nye regler giver en fordel til de spillere, som også gider at spille i starten og slutningen af sæsonen – og når det regner, mens de gamle regler favoriserede de spillere, som gad at spille i sol og sommer.

Antal tirsdagsrunder

Der er ikke noget loft over antallet af tirsdagsrunder, dog kan der kun spilles én gyldig runde hver tirsdag. Månedsturneringer tæller med på HERREKLUBTOUREN 2019. Hvis man deltager i månedsmatchen på en tirsdag, er det denne runde, der tæller til touren og eclectic.

De 10 runder med den bedste placering tæller til det samlede resultat. Se i øvrigt nedenfor under ”bane”.

Tidsreservation

Tidsreservation kan kun ske i Golfbox 14 dage før spil med særlig adgang for herreklubmedlemmer i perioderne 8.00 – 9.50 og 12.30 – 16.50. Uden for disse tidsrum gælder den elektroniske boldrende i Golfbox også for herreklubmedlemmer. Der er således fortrinsret for herreklubmedlemmer i disse perioder, MEN den lukkede tidsbestilling for herreklubmedlemmer gælder kun til senest tre kalenderdage før kl. 00:01, dvs. der er åben for alle efter lørdag kl 00:01.

Kontingent

Forudsætningen for at spille på HERREKLUBTOUREN 2019 er, at kontingentet er betalt, og turneringsledelsen har modtaget indmeldelsen med alle nødvendige oplysninger som medlemsnummer, handicap, telefonnummer og e-mail (se hjemmesiden)

EDS og tællende turnering

Runderne på HERREKLUBTOUREN 2019 er så vidt muligt tællende. Det er en fælles forståelse blandt Herreklubbens medlemmer, at der spilles EDS om tirsdagen, når det er muligt.

Markør

Markøren skal være medlem af Herreklubben.

Scorekort

Alle der har påbegyndt en runde om tirsdagen anmodes om at aflevere scorekort i Herreklubbens postkasse i herrernes omklædningsrum umiddelbart efter runden. Hvis selvregulering foretages senere/hjemmefra anbefales det, at der skrives et ekstra scorekort. Undgå diskvalifikation og udfyld alle felter på scorekortet. I rækkefeltet anføres den række der spilles i.

Bane

HERREKLUBTOUREN 2019 afvikles over 18 huller fra valgfrit teested på Værløse Golfklubs bane. Ved månedsmatcher vil beslutter turneringsledelsen, hvilket teested, der anvendes. I tilfælde af annonceret banelukning, vil en golfrunde samme dag på banerne Skovlunde-Herlev, Hillerød eller Mølleåen kunne tælle med på HERREKLUBTOUREN 2019. Scorekort afleveres også i dette tilfælde samme dag i Herreklubbens postkasse i herrernes omklædningsrum i Værløse.

Banearbejde, midlertidige greens

Banearbejde kan medføre, at der i løbet af runden spilles til enkelte midlertidige greens (vintergreens). For at opnå en score på hullet skal der puttes ud. Orienter dig i klubhuset omkring banearbejde og mulighed for handicapregulering.

Banearbejde, lukket hul

Banearbejde kan medføre, at et hul er lukket. Er det tilfældet går man videre og noterer 2 point. Er hullet åbent skal det spilles. Vi tager således ikke hensyn til, at der i løbet af dagen kan være forskellige betingelser, og spiller således til enhver tid banen, som den fra golfklubbens side er sat op. Hvis et hul er sprunget over efter denne regel kan der selvfølgelig ikke ske handicapregulering. Orienter dig i klubhuset omkring banearbejde og mulighed for handicapregulering.

Golfreglerne

Der spilles efter Golfreglerne som godkendt af R&A Rules Limited. En særlig undtagelse på herredagen er, at det ikke er tilladt at gå tilbage og slå en ny bold, såfremt golfreglerne havde tilladt at slå en provisorisk. Slå derfor altid en provisorisk bold i tvivlstilfælde.

Eclectic scorekort

En sideturnering på HERREKLUBTOUREN 2019, jf. separat opslag.

Resultat

Resultat og kriterier ved pointlighed på HERREKLUBTOUREN 2019:

 1. Den bedste placering gives til den spiller med flest placeringspoint i alt i de max. 10 runder, som tæller med til resultatet.
 2. Ved lighed i placeringspoint vinder den spiller med den bedste seneste runde, hvor spillerne har spillet samme dag.
 3. Ved fortsat lighed vinder den spiller med det laveste handicap ved starten af touren

Tourledelsen

Alle tvivlstilfælde forelægges tourledelsen, der er den højeste myndighed for HERREKLUBTOUREN 2019, hvor alle afgørelser er inappellable.

Tourledelsen består af:

Alle ønskes  en god HERREKLUBTOUR 2019


Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Herreklub-tour 2019

 • Jan Kauffmann

  Stor ros til turneringsledelsen for et nytænkende pointsystem. Efter en åbningsdag på Touren 2019, hvor vinden var en formidabel modstander og spil fra tee 52 havde skåret 5 slag af de helt nødvendige ekstraslag jeg har behov for, kommer man hjem med en score der under det gamle pointsystem ikke kunne bruges til noget som helst. Men da alle andre havde samme vanskelige forhold at spille under giver det alligevel et incitament til at kæmpe videre. Og stor respekt for Søren der vil bruge ekstra tid til at registrere og tildele point i en ny model der må være mere tidskrævende. Jan Kauffmann 2515

 • Søren Jonasen

  Kære Alle

  Så kom touren i gang, desværre uden min deltagelse, da jeg har revet min akillesene over.

  Der er uploaded ny resultatliste.

  For hver række er der følgende ark:
  X-gruppen – her kan du se, hvor mange point du lavede
  X-placering – her kan du se din placering i forhold til de andre
  X-Point – her kan du se dine samlede placeringspoint, som er dem, der gives præmier efter

  Det var en sløv runde pointmæssigt, således skulle der kun 27 point til at vinde C-rækken. I B-gruppen scorede Klaus Henriksen 36 point, som var bedste score for dagen. (det er altid sværest at vinde i B-rækken :-()

  Så de nye regler for point favoriserede dem, der gad at spille tidligt på året i sol og blæst.