Herreklub Tour 2022


Første spilledag er tirsdag den 5. april 2022. Sidste spilledag er tirsdag den 4. oktober 2022.

Turneringsform
Der spilles i fire rækker:

  • A-rækken: Handicap – 13,5
  • B-rækken: Handicap 13,6 – 18,5
  • C-rækken: Handicap 18,6 – 22,4
  • D-rækken: Handicap 22,5 – 54,0

Man forbliver i den samme række sæsonen igennem, selvom man passerer en handicap-grænse. Det er handicap ved indmeldelse i 2022, der bestemmer hvilken række man spiller i hele sæsonen.

Vi fortsætter med de nye regler for pointgivning fra 2019. Spillerne får noteret deres stableford score. Med dette udgangspunkt kæmpes om placeringer i ens gruppe for den pågældende tirsdag. Placeringspoint gives således:

Alle der afleverer scorekort får mindst 1 point.

Ved lighed deles pointene og placeringerne. Som eksempel vil en tredelt første plads give (21+18+16)/3=18,33.

Målet med disse regler er, at man kæmper om placeringer med ens bane- og vejrforhold.

Antal tirsdagsrunder

Der er ikke noget loft over antallet af tirsdagsrunder, dog kan der kun spilles én gyldig runde hver tirsdag. Månedsturneringer tæller med på HERREKLUBTOUREN 2022. Hvis man deltager i månedsmatchen på en tirsdag, er det denne runde, der tæller til touren og eclectic.

De 10 runder med den bedste placering tæller til det samlede resultat. Se i øvrigt nedenfor under ”bane”.

Tidsreservation

Tidsreservation kan kun ske i Golfbox 14 dage før spil med særlig adgang for herreklubmedlemmer i perioderne 8.00 – 9.50 og 12.30 – 16.50. Uden for disse tidsrum gælder den elektroniske boldrende i Golfbox også for herreklubmedlemmer. Der er således fortrinsret for herreklubmedlemmer i disse perioder, MEN den lukkede tidsbestilling for herreklubmedlemmer gælder kun til senest tre kalenderdage før kl. 00:01, dvs. der er åben for alle efter lørdag kl 00:01.

Kontingent

Forudsætningen for at spille på HERREKLUBTOUREN 2022 er, at kontingentet er betalt, og turneringsledelsen har modtaget indmeldelsen med alle nødvendige oplysninger som medlemsnummer, handicap, telefonnummer og e-mail (se hjemmesiden)

EDS og tællende turnering

Runderne på HERREKLUBTOUREN 2022 er så vidt muligt tællende. Det er en fælles forståelse blandt Herreklubbens medlemmer, at der spilles EDS om tirsdagen, når det er muligt.

Markør

Markøren skal være medlem af Herreklubben.

Scorekort

Alle der har påbegyndt en runde om tirsdagen anmodes om at aflevere scorekort i Herreklubbens postkasse i herrernes omklædningsrum umiddelbart efter runden. Hvis selvregulering foretages senere/hjemmefra anbefales det, at der skrives et ekstra scorekort. Undgå diskvalifikation og udfyld alle felter på scorekortet. I rækkefeltet anføres den række der spilles i.

Bane

HERREKLUBTOUREN 2022 afvikles over 18 huller fra valgfrit teested på Værløse Golfklubs bane. Ved månedsmatcher vil beslutter turneringsledelsen, hvilket teested, der anvendes

Banearbejde, midlertidige greens

Banearbejde kan medføre, at der i løbet af runden spilles til enkelte midlertidige greens (vintergreens). For at opnå en score på hullet skal der puttes ud. Orienter dig i klubhuset omkring banearbejde og mulighed for handicapregulering.

Banearbejde, lukket hul

Banearbejde kan medføre, at et hul er lukket. Er det tilfældet går man videre og noterer 2 point. Er hullet åbent skal det spilles. Vi tager således ikke hensyn til, at der i løbet af dagen kan være forskellige betingelser, og spiller således til enhver tid banen, som den fra golfklubbens side er sat op. Hvis et hul er sprunget over efter denne regel kan der selvfølgelig ikke ske handicapregulering. Orienter dig i klubhuset omkring banearbejde og mulighed for handicapregulering.

Golfreglerne

Der spilles efter Golfreglerne som godkendt af R&A Rules Limited. En særlig undtagelse på herredagen er, at det ikke er tilladt at gå tilbage og slå en ny bold, såfremt golfreglerne havde tilladt at slå en provisorisk. Slå derfor altid en provisorisk bold i tvivlstilfælde.

Eclectic scorekort

En sideturnering på HERREKLUBTOUREN 2022, jf. separat opslag.

Resultat

Resultat og kriterier ved pointlighed på HERREKLUBTOUREN 2022:

  1. Den bedste placering gives til den spiller med flest placeringspoint i alt i de max. 10 runder, som tæller med til resultatet.
  2. Ved lighed i placeringspoint vinder den spiller med den bedste seneste runde, hvor spillerne har spillet samme dag.
  3. Ved fortsat lighed vinder den spiller med det laveste handicap ved starten af touren

Tourledelsen

Alle tvivlstilfælde forelægges tourledelsen, der er den højeste myndighed for HERREKLUBTOUREN 2022, hvor alle afgørelser er inappellable.

Tourledelsen består af:

Alle ønskes  en god HERREKLUBTOUR 2022

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.